Ons doelEven in het kort

Dit jaar zet Happietaria Zwolle zich in voor een project van stichting ZOA: voedselzekerheid in Zuid-Sudan.
Dit Afrikaanse land zit in een bijna uitzichtloze situatie door een langdurige burgeroorlog, duizenden mensen ie op de vlucht zijn en een bijkomende hongersnood. Wij gaan ons inzetten om Zuid-Sudan een toekomst te bieden!

ANBI Status
Statutaire naam: stichting TEAR fund Nederland.
RSIN/fiscaal nummer: 004286856CVA Leden
Happietaria Zwolle heeft een Commissie Van Aanbeveling verzameld om zo onze betrouwbaarheid en professionaliteit te benadrukken. Onderstaande personen steunen ons om dit jaar een groot succes te worden en het goede doel te steunen.


  • restaurant Drs. J.D. Schaap, voorzitter college van bestuur Hogeschool Viaa.
  • restaurant Dhr. Henk Jan Meijer, burgermeester Zwolle.
  • restaurant Mevr. I. Grimm, lid college van Bestuur Hogeschool Windesheim.
  • restaurant Dhr. H. Hagoort, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Windesheim